NHÀ MÁY ASPISESUN 2

Ngày đăng 06/02/2018

Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án NHÀ MÁY ASPISESUN 2
Chủ đầu tư Aspiresun Việt Nam
Giá trị 6,700,000,000
Gói thầu Hệ Thống Điện Động Lực
Địa điểm VSIP Hải Phòng