KHU DỊCH VỤ CAO CẤP BẾN ĐOAN

Ngày đăng 07/02/2018

Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án KHU DỊCH VỤ CAO CẤP BẾN ĐOAN
Chủ đầu tư Vingroup
Giá trị 28,000,000,000
Gói thầu Hệ Thống Điện, Hệ Thống Nước, Hệ Thống Điều Hòa
Địa điểm Phường Hồng Gai, TP Haj Long, Tỉnh Quảng Ninh