HỆ THỐNG ĐIỆN

Ngày đăng 06/02/2018

Hệ thống điện động lực

Hệ thống phân phối điện trung thế có điện thế đến 35KV.
Hệ thống phân phối điện hạ thế.
Hệ thống máy phát, tủ bảng điện, biến thế … 
Hệ thống điện chiếu sáng. 
Hệ thống chống sét.

Hệ thống điện nhẹ

Hệ thống camera quan sát.
Hệ thống thông tin liên lạc, điện thoại, hệ âm thanh công cộng.
Hệ thống cáp truyền hình. Hệ thống mạng vi tính.

Hệ thống điện tự động hóa

Hệ điều khiển tự động
Hệ thống điều khiển bằng BMS và PLC
Hệ thống kiểm soát an toàn và cảnh báo